CON ĐỨC CHÚA TRỜI

    CON ĐỨC CHÚA TRỜI Ma-thi-ơ 27:54 có chép: “Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giê-xu, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.”   Thầy đội và những lính canh đang…