ĐIỀU CHÚA GIÊ-XU ĐÃ LÀM CHO BẠN

ĐIỀU CHÚA GIÊ-XU ĐÃ LÀM CHO BẠN Lu-ca 8:26-27a, 35-39 chép rằng:“Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê. Khi Đức Chúa Giê-xu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỉ ám đi gặp Ngài…  Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Đức…

NGÔN NGỮ CHÍNH

NGÔN NGỮ CHÍNH     Công vụ các sứ đồ 2:1-12 “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng…

BẠN NHÌN THẤY GÌ?

BẠN NHÌN THẤY GÌ?     Khải huyền 7:9-13 “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng…

“HỠI TÍN NHÂN, HÃY VUI MỪNG”

“HỠI TÍN NHÂN, HÃY VUI MỪNG” “Đức Chúa Trời phán cùng Con yêu dấu của Ngài rằng: Hãy tỏ lòng yêu thương thế gian. Hỡi viên ngọc sáng chói rực rỡ bên ngai Ta, hãy đi và đem sự cứu rỗi đến cho thế gian. Mọi buồn đau sẽ qua đi, tội lỗi được xoá…

VIỆC CHÚA LÀM

VIỆC CHÚA LÀM      Phục truyền luật lệ ký 26:1-3 “Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa…

DUY GIÊ-XU

DUY GIÊ-XU Ma-thi-ơ 17:8 – “Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi”. Khi Môi-se và Ê-li hiện đến trên đỉnh núi cùng Chúa Giê-xu (c.3) cũng là lúc họ đại diện cho các nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước – bao gồm sách Luật pháp…

CON ĐỨC CHÚA TRỜI

    CON ĐỨC CHÚA TRỜI Ma-thi-ơ 27:54 có chép: “Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giê-xu, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.”   Thầy đội và những lính canh đang…

HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU

  HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU         (Đức Chúa Giê-xu phán rằng) “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong…

NĂNG LỰC TIỀM ẨN

  “NĂNG LỰC TIỀM ẨN” “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ…