Chương trình múa rối Truyền Giảng “Trở Về Nhà Cha” tại Hội Thánh Tân Đức và điểm nhóm Bồn Bồn tỉnh Cà Mau

  Những của mùa Giáng Sinh cũng là những ngày cuối năm 2019, nhóm múa rối Globalinks đã có chuyến đi truyền giảng tại Hội Thánh Tân Đức và điểm nhóm Bồn Bồn của tỉnh Cà Mau. Chuyến đi thật phước hạnh và đầy ơn Chúa. Qua chương trình, nhóm múa rối được khích lệ…

[Devotion] TẠI SAO?

TẠI SAO?     Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết”. (Giăng 11:21)     Tôi tự hỏi liệu La-xa-rơ nghĩ gì về câu Kinh Thánh này. Ông bị bệnh rất nặng, các em gái đã lo lắng cho ông rất nhiều, và họ…

[Devotion] TÌNH YÊU DIỆU KỲ

TÌNH YÊU DIỆU KỲ     (Đức Chúa Giê-xu phán rằng) “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu”. (Giăng 6:37)     Chúa Giê-xu đã phán hứa những lời tuyệt vời này khi ở trong xứ Ga-li-lê nghèo hèn. Phần lớn…

[Devotion] NGÀY SẼ ĐẾN

NGÀY SẼ ĐẾN     Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức…

[Devotion] TÍNH PHÍ

TÍNH PHÍ      “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm…

[Devotion] ĐẤNG NHÂN TỪ

ĐẤNG NHÂN TỪ     “Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! Ngài bèn phán cho họ lời…