VIỆC CHÚA LÀM

VIỆC CHÚA LÀM      Phục truyền luật lệ ký 26:1-3 “Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa…

DUY GIÊ-XU

DUY GIÊ-XU Ma-thi-ơ 17:8 – “Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Giê-xu mà thôi”. Khi Môi-se và Ê-li hiện đến trên đỉnh núi cùng Chúa Giê-xu (c.3) cũng là lúc họ đại diện cho các nhân vật trong Thánh Kinh Cựu Ước – bao gồm sách Luật pháp…

CON ĐỨC CHÚA TRỜI

    CON ĐỨC CHÚA TRỜI Ma-thi-ơ 27:54 có chép: “Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giê-xu, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.”   Thầy đội và những lính canh đang…

HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU

  HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU         (Đức Chúa Giê-xu phán rằng) “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong…

NĂNG LỰC TIỀM ẨN

  “NĂNG LỰC TIỀM ẨN” “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ…

DUY ĐỨC TIN ĐẾN TỪ CHÚA

  DUY ĐỨC TIN ĐẾN TỪ CHÚA “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”. (Rô-ma 10:9) Để nhận được sự cứu rỗi, chúng ta không chỉ xưng nhận Chúa Giê-xu bởi môi miệng…

ĐƯỢC ỦY THÁC

ĐƯỢC ỦY THÁC Giăng 19:27 – “Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.” Chúa Giê-xu hầu như không thể làm được gì khi đang bị treo trên thập tự giá. Ngài không thể xuống khỏi cây thập…

Chương trình ca nhạc thánh truyền giảng tại Hội Thánh Tin Lành Long Trạch 04/2019

Kỷ niệm Chúa Phục Sinh, mọi con dâng Chúa đều hân hoan vui mừng vì đây là ngày quan trọng nhất đối với mỗi Cơ Đốc Nhân khi Chúa đã chết và sống lại cách vinh quang. Vào những ngày này, con dân Chúa đều suy niệm về tình yêu Ngài dành cho chính mình, cho…