TẠI SAO?

TẠI SAO? Phục truyền luật lệ ký 7:6-9 “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi

Xem tiếp »