[Devotion] AN NGHỈ

AN NGHỈ Kinh Thánh nền tảng: “Hỡi linh-hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi; Vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa

Xem tiếp »