NGÔN NGỮ CHÍNH

NGÔN NGỮ CHÍNH     Công vụ các sứ đồ 2:1-12 “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng…

BẠN NHÌN THẤY GÌ?

BẠN NHÌN THẤY GÌ?     Khải huyền 7:9-13 “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng…

HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU

  HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU         (Đức Chúa Giê-xu phán rằng) “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong…

DUY ĐỨC TIN ĐẾN TỪ CHÚA

  DUY ĐỨC TIN ĐẾN TỪ CHÚA “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”. (Rô-ma 10:9) Để nhận được sự cứu rỗi, chúng ta không chỉ xưng nhận Chúa Giê-xu bởi môi miệng…

ĐƯỢC ỦY THÁC

ĐƯỢC ỦY THÁC Giăng 19:27 – “Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.” Chúa Giê-xu hầu như không thể làm được gì khi đang bị treo trên thập tự giá. Ngài không thể xuống khỏi cây thập…

Chương trình ca nhạc thánh truyền giảng tại Hội Thánh Tin Lành Long Trạch 04/2019

Kỷ niệm Chúa Phục Sinh, mọi con dâng Chúa đều hân hoan vui mừng vì đây là ngày quan trọng nhất đối với mỗi Cơ Đốc Nhân khi Chúa đã chết và sống lại cách vinh quang. Vào những ngày này, con dân Chúa đều suy niệm về tình yêu Ngài dành cho chính mình, cho…