[Devotion] TẠI SAO?

TẠI SAO?     Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết”. (Giăng 11:21)  

Xem tiếp »

SỰ CHỮA LÀNH

SỰ CHỮA LÀNH Lu-ca 14:1-6 “Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa, những người ở

Xem tiếp »

CHÚA CỦA MUÔN DÂN

CHÚA CỦA MUÔN DÂN “Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa! Các nước khá vui vẻ

Xem tiếp »

NGÔN NGỮ CHÍNH

NGÔN NGỮ CHÍNH     Công vụ các sứ đồ 2:1-12 “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình,

Xem tiếp »

BẠN NHÌN THẤY GÌ?

BẠN NHÌN THẤY GÌ?     Khải huyền 7:9-13 “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi

Xem tiếp »