Chương trình ca nhạc thánh truyền giảng tại Hội Thánh Tin Lành Long Trạch 04/2019

Kỷ niệm Chúa Phục Sinh, mọi con dâng Chúa đều hân hoan vui mừng vì đây là ngày quan trọng nhất đối với mỗi Cơ Đốc Nhân khi Chúa đã chết và sống lại cách vinh quang. Vào những ngày này, con dân Chúa đều suy niệm về tình yêu Ngài dành cho chính mình, cho…