Thưa quý vị, chúng đang thực các chương trình thiện nguyện – công tác xã hội để giúp đỡ cộng đồng.

Các em trường mẫu giáo qua các trình sữa, các cụ già qua các chương trình kính lão:

https://www.globalinks.vn/chuyen-muc-tin-tuc/chuong-trinh-anh-sang-tinh-thuong-nam-2017-cho-than-huu-va-tin-huu-tai-thu-thua-long-an

Chúng tôi rất mong có được sự ủng hộ từ cộng đồng về vật chất và tinh thần thông qua các chương trình trên.

(08) 6261 7493 hoặc 0983 117411

goinghome@globalinks.vn