Thưa quý vị, chúng đang thực các chương trình thiện nguyện – công tác xã hội để giúp đỡ cộng đồng.

Các em trường mẫu giáo qua các trình sữa, các cụ già qua các chương trình kính lão:

https://www.globalinks.vn/chuyen-muc-tin-tuc/chuong-trinh-anh-sang-tinh-thuong-nam-2017-cho-than-huu-va-tin-huu-tai-thu-thua-long-an

Chúng tôi rất mong có được sự ủng hộ từ cộng đồng về vật chất và tinh thần thông qua các chương trình trên.

(08) 6261 7493 hoặc 0983 117411

[email protected]