Để đáp ứng nhu cầu ca ngợi Chúa của các tín hữu trong Hội Thánh, chúng tôi có bán Soundtrack những bài hát trong trang web này nhằm giúp quý vị có cơ hội ca ngợi Chúa trong Hội Thánh cũng như trong các dịp truyền giảng Tin Lành.

Nếu quý vị nào cần Soundtrack, xin đăng ký với chúng tôi qua địa chỉ Email:[email protected]

soundtrack list
soundtrack list 1
soundtrack list 2
soundtrack list 3soundtrack list 4
soundtrack list 5
soundtrack list 6
soundtrack list 7