HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU

  HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU         (Đức Chúa Giê-xu phán rằng) “Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong…