[Advent Devotions] DÒNG DÕI VUA ĐA-VÍT

DÒNG DÕI VUA ĐA-VÍT Kinh Thánh: “Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng…

[Advent Devotions] BẤT LỰC VÀ CÔ ĐƠN

BẤT LỰC VÀ CÔ ĐƠN Kinh Thánh: “Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh.” (Ma-thi-ơ 1:18b) Cả câu Kinh Thánh này dường như đang muốn nhấn mạnh đến sự bất lực của Ma-ri. Kinh Thánh chép rằng cô “đã hứa hôn” với Giô-sép,…

[Advent Devotions] MỘT THỜI GIAN DÀI TRƯỞNG THÀNH

MỘT THỜI GIAN DÀI TRƯỞNG THÀNH Kinh Thánh: “Con trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, sống nơi hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.” (Lu-ca 1:80) Có lẽ Giăng khoảng ba mươi tuổi thì ông mới khởi sự chức vụ của mình, để chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên sẵn sàng nghênh đón Chúa…

[Advent Devotions] ÁNH BÌNH MINH TỪ TRÊN CAO

ÁNH BÌNH MINH TỪ TRÊN CAO Kinh Thánh: “Hỡi con trẻ, … Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường cho Ngài, để dân Ngài nhờ sự tha tội mà biết sự cứu rỗi. Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, mà ánh bình minh từ trên cao thăm viếng chúng ta, để…

[Advent Devotions] ĐƯỢC CỨU KHỎI TAY KẺ THÙ

ĐƯỢC CỨU KHỎI TAY KẺ THÙ Kinh Thánh: “Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài… đã dấy lên cho chúng ta, trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài, Một Đấng Cứu Thế đầy quyền năng!… Ngài cứu chúng ta khỏi các kẻ thù, và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta… Rằng…

[Advent Devotions] ĐÃ THĂM VIẾNG

ĐÃ THĂM VIẾNG Kinh Thánh: “Xa-cha-ri, cha đứa trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng: Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài.” (Lu-ca 1:67-68) Đó là một thuật ngữ dễ hiểu, Đức Chúa Trời “đã thăm viếng” dân sự Ngài.…

[Advent Devotions] SỰ XÁO TRỘN

SỰ XÁO TRỘN Kinh Thánh: “Bấy giờ, đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một bé trai. Nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, láng giềng và bà con đều… đến cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên cha. Nhưng người mẹ nói rằng: Không! Phải đặt…

[Advent Devotions] ĐỐI DIỆN VỚI TƯƠNG LAI

ĐỐI DIỆN VỚI TƯƠNG LAI Kinh Thánh: “Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.” (Lu-ca 1:56) Những chuyện tốt đẹp rồi cũng sẽ qua. Còn Ma-ri phải rời khỏi nơi yên bình này mà trở về nhà đối mặt với Giô-sép cùng với ba mẹ và họ hàng của mình. Tôi đoán…

[Advent Devotions] LÀ CHÍNH BẠN

LÀ CHÍNH BẠN Kinh Thánh: “Ma-ri nói: Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước; bởi Đấng…