Chương trình múa rối Truyền Giảng “Trở Về Nhà Cha” tại Hội Thánh Tân Đức và điểm nhóm Bồn Bồn tỉnh Cà Mau

  Những của mùa Giáng Sinh cũng là những ngày cuối năm 2019, nhóm múa rối Globalinks đã có chuyến đi truyền giảng tại Hội Thánh Tân Đức và điểm nhóm Bồn Bồn của tỉnh Cà Mau. Chuyến đi thật phước hạnh và đầy ơn Chúa. Qua chương trình, nhóm múa rối được khích lệ…