[Lenten Devotions] GÀ MẸ

GÀ MẸ Kinh Thánh: “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Đã bao

Xem tiếp »