[Devotion] NHÌN LẠI

NHÌN LẠI Kinh Thánh: “Môi-se lên gặp Đức Chúa Trời. Từ trên núi, Đức Giê-hô-va gọi ông và phán: “Con hãy nói với nhà Gia-cốp,

Xem tiếp »