[Devotion] KHÔNG THỂ PHÂN RẼ

KHÔNG THỂ PHÂN RẼ Rô-ma 8:35-39 “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi…

[Devotion] NHƯ BỞI MỘT NGƯỜI

NHƯ BỞI MỘT NGƯỜI… “Loài người sa ngã vì cớ tội lỗi A-đam; Tội lỗi lan truyền đến tất cả chúng ta. Từ một người đến cả dòng dõi bị rủa sả, và cuối cùng là phải đón nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sắp xảy đến. Bởi quyền lực khiếp kinh khiến…

BẠN NHÌN THẤY GÌ?

BẠN NHÌN THẤY GÌ?     Khải huyền 7:9-13 “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng…

“HỠI TÍN NHÂN, HÃY VUI MỪNG”

“HỠI TÍN NHÂN, HÃY VUI MỪNG” “Đức Chúa Trời phán cùng Con yêu dấu của Ngài rằng: Hãy tỏ lòng yêu thương thế gian. Hỡi viên ngọc sáng chói rực rỡ bên ngai Ta, hãy đi và đem sự cứu rỗi đến cho thế gian. Mọi buồn đau sẽ qua đi, tội lỗi được xoá…