[Advent Devotion] LÒNG THƯƠNG XÓT

LÒNG THƯƠNG XÓT Kinh Thánh: “Khi mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một…

[Devotion] “GIÊ-XU LÀ BẠN THẬT”

“GIÊ-XU LÀ BẠN THẬT” “Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta! Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình lên Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sầu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm…

[Devotion] KIÊN NHẪN

KIÊN NHẪN “Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất; người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành…

[Devotion] CHỚ NGÃ LÒNG

CHỚ NGÃ LÒNG “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng Ta; Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen Ta.” (Thi-thiên 50:15) Hãy để ý câu Kinh Thánh này, không phải “hãy kêu cầu cùng Ta” một lần duy nhất “trong ngày gian truân, Ta sẽ giải cứu ngươi”. Mà đúng hơn,…

[Devotion] KHÔNG THỂ PHÂN RẼ

KHÔNG THỂ PHÂN RẼ Rô-ma 8:35-39 “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi…

[Devotion] NHƯ BỞI MỘT NGƯỜI

NHƯ BỞI MỘT NGƯỜI… “Loài người sa ngã vì cớ tội lỗi A-đam; Tội lỗi lan truyền đến tất cả chúng ta. Từ một người đến cả dòng dõi bị rủa sả, và cuối cùng là phải đón nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sắp xảy đến. Bởi quyền lực khiếp kinh khiến…

BẠN NHÌN THẤY GÌ?

BẠN NHÌN THẤY GÌ?     Khải huyền 7:9-13 “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng…

“HỠI TÍN NHÂN, HÃY VUI MỪNG”

“HỠI TÍN NHÂN, HÃY VUI MỪNG” “Đức Chúa Trời phán cùng Con yêu dấu của Ngài rằng: Hãy tỏ lòng yêu thương thế gian. Hỡi viên ngọc sáng chói rực rỡ bên ngai Ta, hãy đi và đem sự cứu rỗi đến cho thế gian. Mọi buồn đau sẽ qua đi, tội lỗi được xoá…